Politics

US and China Signing Paris Climate Pact in April

World's biggest pollutors officialy approve historic deal in efforts to limit warming

April 08th, 2016
20160408_US-and-China_01.jpg

On Thursday at the UN ceremony China and the United States announced their plan to sign an agreement on the reduction of carbon dioxide emissions in April 2016.

The countries that are the first in the world in the amount of emissions of carbon gases into the atmosphere, agreed that this would be done as soon as possible this year.
Their support to the pact concluded last December in Paris and means great progress in reducing greenhouse gas emissions in general.

More than 55% of global carbon dioxide emissions and more than 55 countries must formally join the pact in order for it to be applied in 2020. China and the United States currently account for about 40%.
During the talks on climate change in 2014 between these countries, China committed to lead its emissions to peak "around 2030", while the United States promised to cut by 26-28% by 2025 compared to the level of the 2005.

Brian Deese, special adviser on climate change for President Obama said that the agreement to maintain efforts to stop the emissions are on the right track. He dismissed concerns that the lingering nature of the USA's climate policy could undermine their ability to fulfill their obligations.

Alden Meyer, director of policy and strategy in the american Union of Concerned Scientists, said: "Their common commitment to join the agreement in Paris as soon as possible this year sends a strong signal to other countries, as the efforts continue by both countries to direct investment flows away from carbon-intensive technologies such as coal.
"Given that China currently plays a leading role in the G20, the call for strong climate and clean energy outcomes at the summit in Hangzhou in September is also significant, although much remains to be done to achieve these results."

Liz Gallagher, head of climate diplomacy group E3G in the UK said that the attitude of the United States and China was a cornerstone in ensuring strong results in Paris.
"It is fantastic that this relationship continues. They will not be the first to take this step, but certainly the biggest polluters and it seems we are really shifting over the first hurdle. Now it is necessary to motivate others to follow their example."

UN hopes there will be a record number of world leaders to show up in New York April 22, at the signing ceremony.

20160408_US-and-China_02.jpg 20160408_US-and-China_03.jpg

In Croatian

Kina i Sjedinjene Države u četvrtak na ceremoniji UN-a su izjavile kako planiraju potpisati sporazum o smanjenju emisije ugljičnog dioksida u travnju 2016.godine.

Države, koje su prve u svijetu po količini ispuštanja ugljikovih plinova u atmosferu, složile su se kako bi to trebalo napraviti što prije moguće tijekom ove godine.

Njihova podrška paktu sklopljenom u prosincu prošle godine u Parizu znači veliki napredak za smanjenje emisije stakleničkih plinova općenito.

Više od 55% globalne emisije ugljičnog dioksida i 55 zemljalja moraju se formalno pridružiti paktu kako bi se on primjenio od 2020. godine Kine i SAD-a računa za oko 40%.

Prilikom razgovora o klimatskim promjenama 2014. između ovih država, Kina se obvezala da će svoje emisije dovesti do vrhunca "oko 2030", dok je SAD obećao rez na 26-28% do 2025. u odnosu na razine iz 2005.

Brian Deese, posebni savjetnik za klimatske promjene predsjednika Obame, rekao je da će ovaj dogovor održati napore za zaustavljanje emisija na pravom putu. Odbacio je zabrinutost da bi odugovlačeća priroda SAD-ove klimatske politike, mogla narušiti povjerenje u sposobnost da ispuni svoje obveze.

Alden Meyer, direktor politike i strategije u američkoj Uniji Zabrinutih Znanstvenika izjavio je: "Njihovo zajedničko opredjeljenje da se pridruže sporazumu u Parizu 'što je prije moguće ove godine' šalje snažan signal drugim zemljama, kao što se spominje nastavak napora od strane obje zemlje da usmjere tijek ulaganja daleko od intenzivnih ugljičnih tehnologija poput ugljena.
"S obzirom da Kina trenutno ima vodeću ulogu u G20, poziv za "jaku klimu i čistu energiju ishoda" na summitu u Hangzhou u rujnu je također značajan, iako ostaje još dosta toga da se uradi za postizanje tih rezultata."

Liz Gallagher, šefica klimatske diplomacije grupe E3G u Velikoj Britaniji rekla je kako je odnos SAD-a i Kine bio temelj u osiguravanju jakog rezultata u Parizu.

"Fantastično je da se taj odnos nastavlja. Oni neće biti prvi koji će napraviti ovaj korak, no svakako su najveći zagađivači i to nas zaista prebacuje preko prvih prepreka. Sada je potrebno motivirati i ostale da slijede njihov primjer.“

UN se nada kako će se rekordni broj svjetskih lidera pojaviti u New Yorku 22.travnja na ceremoniji potpisivanja.

References

Cultural Diplomacy News
Nela Pejkovic, CD News Team